Als akoestisch duo spe­len wij covers in een eigen warm en aan­genaam ge­luid. Wij bren­gen u op een ver­ras­sende ma­nier ver­schei­dene num­mers va­riërend van pop tot soul.

 

Members Only bestaat uit Susanne Abrahams (zang) en Kees Rietveld (gitaar).

 

Een greep uit ons repertoire:

Right to be Wrong - Joss Stone, Big Yellow Taxi - Joni Mitchell, All About that Bass - Meghan Trainor, Just a Friend - Meghan Trainor, Happy - Jo Harman, I'd Be Yours - Ilse DeLange, Perfect - Pink, Valerie - Amy Winehouse, Make You Feel My Love - Adele, Like the Way I Do - Melissa Etheridge, Sweet About Me - Gabrielle Cimly, Crazy Little Thing Called Love - Queen, be­kijk hier het hele re­per­toire.

 

De sterke kant ligt bij de lichte mu­ziek en dit zorgt voor een in­tieme sfeer. Members Only is ge­schikt voor elke ge­legen­heid van een tuin­feest, re­ceptie, bruiloft-ceremonie, brui­loft, diner dan­sant of een per­so­neels­feest en zo nog vele ge­legen­heden. Op ver­zoek kun­nen we ook num­mers in­stu­deren, wat voor een ce­re­mo­nie of brui­loft erg be­lang­rijk kan zijn.

 

Deze for­ma­tie kan zo­wel op de voor­grond als op de achter­grond tre­den. Over het vo­lume hoeft u zich geen zor­gen te maken aan­gezien dit wordt aan­gepast aan de si­tuatie ter plaatse en in vol­ledig over­leg. Wij nemen voor elke ge­legen­heid een eigen geluids­installatie mee of huren deze in­dien nodig in. U kunt er ook voor kie­zen dat ze vol­ledig akoes­tisch spelen voor een nog in­tiemere sfeer.