3 februari 2019: Boscafé Merlijn

Zondag 3 februari kun je weer komen luisteren in Boscafé Merlijn van 15:00-18:00 uur. De toe­gang is gratis, adres: Graf­wegener­strasse 32, Kranen­burg, Duits­land.


2 juni 2019: Boscafé Merlijn

Ook op zon­dag 2 februari spelen we in Boscafé Merlijn van 15:00-18:00 uur. De toe­gang is gratis, adres: Graf­wegener­strasse 32, Kranen­burg, Duits­land.


26 december 2018: Members Only goes Christmas bij Boscafé Merlijn

Kerst vieren in de mooie bos­rijke en sprookjes­achtige set­ting van Bos­café Merlijn. Wij heb­ben er­voor ge­tekend dit jaar! Dus 2e Kerst­dag laten wij weer 3 uur lang van ons horen.

En... voor de ge­legen­heid spelen we natuur­lijk ook kerst­nummers. Maar zoals jullie van ons ge­wend zijn, nooit standaard en al­tijd met een Members Only twist.


9 december 2018: Muziek bij de Buren - Arnhem

Zondag 9 de­cem­ber doen wij weer mee met Muziek bij de Buren in Arn­hem. We zul­len tijdens dit huis­kamer­concert, het publiek mu­zikaal ver­blijden met 3 ver­schil­lende leuke, mooie en af­wisselende sets. Er is slechts plaats voor maxi­maal 20 per­sonen per set, dus wees er snel bij!

We zijn met z'n allen te gast aan de Rosen­daalse­straat 442 en onze sets zijn:

  • 13:00 - 13:30 uur
  • 14:30 - 15:00 uur
  • 16:00 - 17:30 uur

Graag tot dan!


4 november 2018: Boscafé Merlijn

Zondag 4 november spelen wij weder­om in Boscafé Merlijn van 15:00-18:00 uur. De toe­gang is gratis, adres: Graf­wegener­strasse 32, Kranen­burg, Duits­land.


21 oktober 2018: Boscafé Merlijn

Zondag 21 oktober zullen wij weer in Boscafé Merlijn spelen van 15:00-18:00 uur. De toe­gang is gratis, adres: Graf­wegener­strasse 32, Kranen­burg, Duits­land.


25 augustus 2018: Boscafé Merlijn

Op zater­dag 25 en zon­dag 26 augustus vindt het evene­ment de Merlijn Markt weer plaats. Voor­heen de Midzomer Markt ge­heten. Wat ook nieuw is, is de tijd van het jaar. Voor­heen in juni, nu in augustus. Wat het­zelfde is gebleven is de ge­zellig­heid en veel­zijdig­heid van de markt.

Net zoals voor­gaande jaren streeft de or­ganisatie naar een unieke be­leving door samen­komst van kunst, muziek, bij­zondere koop­waar en heer­lijk eten.

Zater­dag vanaf 14:00-16:00 speelt Members Only bij het Boscafé. De toe­gang is gratis, adres: Graf­wegener­strasse 32, Kranen­burg, Duits­land.


3 juni 2018: Boscafé Merlijn

Zondag 3 juni spelen wij wederom in Boscafé Merlijn van 15:00-18:00 uur. De toe­gang is gratis, adres: Graf­wegener­strasse 32, Kranen­burg, Duits­land.


19 mei 2018: Pinksterfestival Brummen

In het Pinkster­weekend van dit jaar doen wij weer mee met het Pinkster­festival Brummen. Op zater­dag 19 mei 2018 spelen wij bij Theater Lokaal op het Markt­plein van Brummen.

Van 20:45-21:15 uur en van 21:30-22:00 uur treden we op in de groene theaterwagen.

 

JukeBox Lotto

Dit keer bepalen jullie wat wij spelen met de JukeBox Lotto. Zo werkt het:

  • Je koopt een kaartje voor één of twee van onze voorstellingen. Deze zijn slechts € 3,- per stuk.
  • Buiten onze theater­wagen staat een bord met maar liefst 41 liedjes die wij kun­nen spelen. Vóórdat je onze voor­stelling komt be­zoeken kies je een liedje uit.
  • Wanneer je de wagen in komt geeft onze gast­vrouw je een lootje.
  • Tijdens onze voor­stelling zullen wij num­mers uit 'de hoge hoed' halen en wordt jouw num­mertje ge­trokken, dan spelen we jouw uit­gekozen liedje.
  • Niks moet; als je niet mee wilt doen met de JukeBox Lotto is dat ook goed. We halen gewoon een volgend num­mertje uit 'de hoed'.

Kaartjes zijn ter plaatse te krijgen. Wees er snel bij, want er zijn slechts 30 zit­plaatsen per voor­stelling.


15 april 2018: Boscafé Merlijn

Zondag 15 februari spelen wij weer in Boscafé Merlijn van 15:00-18:00 uur. De toe­gang is gratis, adres: Graf­wegener­strasse 32, Kranen­burg, Duits­land.


11 april 2018: LIVE@IDEAAL

Woensdag­avond 11 april zijn we te gast in het radio­programma LIVE@IDEAAL van Radio Ideaal. Luister vanaf 20:00 uur mee via Radio Ideaal en kijk live via hun web­site of Facebook LIVE.


7 april 2018: besloten huiskamerconcert

Zaterdag 7 april geven wij een be­sloten huis­kamer­concert in Rheden.


10 maart 2018: besloten huiskamerconcert

Op deze dag geven wij een be­sloten huis­kamer­concert in Mierlo.


18 februari 2018: Boscafé Merlijn

Zondag 18 februari spelen wij weer in Boscafé Merlijn van 15:00-18:00 uur. De toe­gang is gratis, adres: Graf­wegener­strasse 32, Kranen­burg, Duits­land.


14 januari 2018: Oranjerie Dieren

Op zondag 14 januari spelen wij in de Oranjerie in Dieren van 15:00-17:00 uur. Het Oranjerie Petit Café be­vindt zich in het Carolina­park, het adres is Hoge­straat 9a. Toe­gang is gratis.


7 januari 2018: Boscafé Merlijn

Zondag 7 januari zijn wij te vinden aan de rand van het mooie bos, het Reichs­wald, in het Duitse Graf­wegen, net over de grens bij Nijmegen bij bos­café Merlijn. Vanaf 15:00 uur, toe­gang is gratis, adres: Graf­wegener­strasse 32, Kranen­burg, Duits­land.


10 december 2017: Muziek bij de Buren - Arnhem

Zondag 10 december spelen wij een aan­tal sets in een huis­kamer aan de Calluna­straat 11 in Arnhem voor het evene­ment Muziek bij de Buren. Wij spelen van 13:00-13:30 uur, van 14:30-15:00 uur en van 16:00-16:30 uur. Elke set spelen wij andere num­mers, dus kom ge­rust vaker langs. Let op, er kunnen maximaal 20 mensen te­gelijk naar binnen. Gratis toe­gang.


8 december 2017: besloten jubileumfeest Culturele Stichting Brummen

Vrijdag 8 december doen wij een muzikale bij­drage aan het jubileum­feest van Culturele Stichting Gemeente Brummen. Dit is een besloten feest.


8 oktober 2017: Open Ateliers Nijmegen Oost

Op zondag 8 oktober zijn wij vanaf 14:00 uur bij het atelier van Hans de Raad en Wil van Lamoen in de oude school aan de Berg en Dalse­weg 295 in Nij­megen. Toe­gang is gratis.


7 oktober 2017: besloten feest

Op deze dag ver­zorgen wij de mu­ziek op een brui­loft in 's-Heeren­berg.


26 augustus 2017: Wilspa

Muzikale noot van ons tijdens de Wilspa op het school­plein van de Prinses Margriet­school in Spankeren. Wij spelen van 11:00-16:00 uur en de toe­gang is gratis.


13 juli 2017: DAK 5

Donderdag 13 juli gaan we het dak op! Het nieuwe dak­terras op Rozet in Arnhem wordt dan door ons muzikaal op­geleukt.

 

Van 19:30-21:00 uur staan we op deze nieuwe stek aan de Korte­straat 16 in Arnhem. Toe­gang is gratis.


18 juni 2017: Samenloop voor Hoop Nijmegen

Samen­loop voor Hoop eve­ne­ment vindt op 17 en 18 juni plaats in Nij­megen. Deze 24-uurs wan­del­es­ta­fet­te staat sym­bool voor de voort­durende in­span­ningen die wereld­wijd ge­leverd worden door onder­zoek­ers naar kan­ker. De op­brengst komt vol­ledig ten goede aan on­der­zoeks­pro­jecten, waar­van 80% be­steed wordt aan pro­jecten van het Radboud Oncologie Fonds, 10% gaat naar het Mariken­huis Nij­megen en 10% gaat naar KWF Kanker­bestrijding.

 

Wij zul­len deze dag het eve­ne­ment muzi­kaal onder­steunen van 5:30-6:30 uur. Toe­gang is gratis. Lo­catie: Sport­park Vossen­dijk / Winkel­steeg, Winkel­steegseweg 208, Nij­megen.


3 juni 2017: Pinksterfestival Brummen

Op 3 juni 2017 spelen wij bij Theater­lokaal tijdens het Pinkster­festival Brummen op het Markt­plein van Brummen. We spelen in de blauwe Pipo­wagen, onze eerste voor­stel­ling is van 22.15-23.45 uur en de tweede voor­stel­ling is van 23.00-24.00 uur. Elke voor­stel­ling van ons heeft weer andere liedjes op het pro­gram­ma staan, dus kom vooral naar beide voor­stel­lingen.

 

Kaartjes zijn be­schik­baar voor slechts € 3,00 per voor­stel­ling. Let op dat je kaart­en voor de blauwe Pipo­wagen koopt. Ver­koop bij de kassa­wagen, vol = vol.

 

Verder is het nog erg leuk om te weten dat er tussen 18.00 en 21.00 uur een Theater­Diner wordt ver­zorgd door de twee horeca onder­nemers die op het Markt­plein staan. Hier­voor moet je je aan­melden. Meer infor­matie hier­voor staat op

http://pinksterfestivalbrummen.nl/theater/theaterdiner. Dus als je je­zelf echt wilt ver­wennen, meld je dan aan, want ook hier­voor geldt: vol = vol.


22 april 2017: Besloten huiskamerconcert

Op 22 april verzorgen wij een besloten muzikale avond in de vorm van een huiskamerconcert.


1 april 2017: De Lantaern

Wij staan op 1 april 2017 in Muziekcafé de Lantaern in Zevenaar (De Hooge Bongert 3) vanaf 20:15 uur. Toegang is gratis.